Uitleenreglement

Uitleenreglement Speelotheek 't Retoertje

artikel1

Het uit te lenen speelgoed is bestemd voor alle leeftijden. Of het geschikt is voor een bepaalde leeftijd, kun je aan de balie vragen. Over het algemeen is BO-speelgoed voor de allerkleinsten.

artikel 2

  • per klein abonnement worden maximaal 2 stuks speelgoed tegelijk uitgeleend
  • per groot abonnement worden maximaal 4 stuks speelgoed tegelijk uitgeleend
  • cadeaukaart voor 10 stuks speelgoed binnen 4 maanden te gebruiken.

De contributie voor een abonnement zal per automatische incasso geïnd worden. Hiertoe vul je op het inschrijfformulier ook een bankrekeningnummer in tbv de machtiging.

artikel 3

Het abonnementsjaar loopt van 1 januari tot 1 januari. Neem je een abonnement in de loop van het kalenderjaar, dan betaal je voor de resterende maanden tot en met 31 december van dat jaar. In het lopende abonnementsjaar wordt er geen restitutie verleend.

Tot een maand voor aanvang van het nieuwe jaar kun je opzeggen (dus vóór 1 december). Zonder opzegging wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

artikel 4

Voor elk stuk speelgoed is de uitleentermijn vastgesteld op 3 weken. Deze termijn kan maximaal 1 x verlengd worden (n.b. dit kan niet met al het speelgoed. Er zijn uitzonderingen. Dit wordt dan vermeld). Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt een boete in rekening gebracht van 0,10 per dag per speelgoed.

artikel 5

  • je telt al het speelgoed in de speelotheek zelf, voordat je het meeneemt naar huis. Dan weet je zeker dat je iets meeneemt dat compleet en heel is. 
  • wij tellen alles bij terugkomst. Ontbreekt een onderdeel, dan verlengen wij de uitleen en neem je het weer mee. Je hebt dan tot het einde van de nieuwe uitleentermijn om het ontbrekende onderdeel te zoeken. Blijft het onderdeel zoek, dan vragen wij een vergoeding.
  • elk stuk speelgoed en indien van toepassing de bijbehorende plastic box met deksel, dient onbeschadigd en schoon te worden teruggebracht. Komt het vuil terug, dan maak je het plaatse schoon of wij verlengen de uitleen en kun je het schoongemaakt weer komen inleveren.
  • bij beschadigingen zal een vergoeding bepaald worden.

artikel 6

Aan het bestuur is het recht voorbehouden om personen speelgoed te weigeren. De redenen zullen hiervoor kenbaar gemaakt worden.

artikel 7

Kinderen zijn welkom om te spelen en speelgoed uit te proberen in de speelotheek. Kinderen mogen echter niet zonder toezicht zelf speelgoed uit de schappen nemen en openmaken. Voordat je vertrekt ruim je het gebruikte speelgoed weer op. Zo houden we de speelotheek netjes en overzichtelijk en raken er geen onderdelen zoek.

artikel 8

Wanner bovengenoemde artikelen niet in acht worden genomen, zal het bestuur dit per geval bekijken en zonodig maatregelen nemen.

artikel 9

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur.

aanvulling

De speelotheek is 4 x per week open en in de schoolvakanties dicht. Ieder jaar proberen wij om 2 x in de zomervakantie open te zijn. Je krijgt hiervan van te voren de data door als het gelukt is om voldoende bezetting te organiseren.

Er kan speelgoed gereserveerd worden voor 0,50 per lid.

Met een knipkaart kun je 5 x extra speelgoed lenen. Per extra stuk speelgoed betaal je 0,60. Handig voor vakanties of een verjaardag.

Heb je suggesties voor ander speelgoed of andere tips, gebruik dan de ideeënbus op de balie of stuur een mail.

...