Uitleenreglement

Uitleenreglement Speelotheek 't Retoertje

artikel1

Het uit te lenen speelgoed is bestemd voor alle leeftijden. 

artikel 2

  • per klein abonnement worden maximaal 2 stuks speelgoed tegelijk uitgeleend
  • per groot abonnement worden maximaal 4 stuks speelgoed tegelijk uitgeleend
  • cadeaukaart voor 10 stuks speelgoed binnen 4 maanden te gebruiken.

De contributie zal per automatische incasso geïnd worden. Hiertoe vul je naast het inschrijfformulier ook een  machtiging in met handtekening.

artikel 3

Het abonnementsjaar loopt van 1 januari tot 1 januari. Neem je een abonnement in de loop van het kalenderjaar, dan betaal je voor de resterende maanden tot en met 31 december van dat jaar. In het lopende abonnementsjaar wordt er geen restitutie verleend.

Tot een maand voor aanvang van het nieuwe jaar kun je opzeggen (dus vóór 1 december). Zonder opzegging wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

artikel 4

Voor elk stuk speelgoed is de uitleentermijn vastgesteld op 3 weken, met uitzondering van vakanties, dan kan het langer zijn. Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt een boete in rekening gebracht van €0,10 per speelgoed per dag.  De uitleentermijn kan maximaal 1 x verlengd worden. Verleng je meer dan 1 x, dan berekenen we een boete voor de 2e ( en volgende) uitleentermijn.

artikel 5

  • voordat je speelgoed meeneemt naar huis, tel je in de speelotheek al het speelgoed zelf. Zo weet je dat je iets compleet en heel meeneemt.
  • wij tellen alles bij terugkomst. Ontbreekt een onderdeel (ook bijbehorende spelregels of fotokaarten), dan verlengen wij de uitleen en neem je het weer mee. Je hebt dan tot het einde van de nieuwe uitleentermijn de tijd om het ontbrekende onderdeel te zoeken. Blijft het onderdeel zoek, dan bestellen wij het onderdeel en berekenen dat incl. de verzendkosten.
  • elk stuk speelgoed en indien van toepassing de bijbehorende plastic box met deksel, dient onbeschadigd en schoon te worden teruggebracht. Komt het vuil terug, dan maak je het ter plekke schoon of wij verlengen de uitleen en kun je het schoongemaakt weer komen inleveren.
  • bij beschadigingen zal een vergoeding berekend worden.

artikel 6

Aan het bestuur is het recht voorbehouden om personen speelgoed te weigeren. De redenen zullen hiervoor kenbaar gemaakt worden.

artikel 7

Kinderen zijn welkom om te spelen en speelgoed uit te proberen in de speelotheek. Laat je kind niet alleen dozen openen of van de plank pakken, want er kunnen onderdelen zoek raken en dan kunnen we het speelgoed een poos niet uitlenen totdat het weer is aangevuld. Voordat je weer naar huis gaat ruim je het gebruikte speelgoed samen weer op. Fietsjes en ander rollend materieel blijft in de hal, niet in het uitleenlokaal fietsen of steppen. Zo houden we de speelotheek netjes en overzichtelijk en raken er geen onderdelen zoek.

artikel 8

Wanneer bovengenoemde artikelen niet in acht worden genomen, zal het bestuur dit per geval bekijken en zonodig maatregelen nemen.

artikel 9

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur.

aanvulling

Er kan incidenteel speelgoed online gereserveerd worden voor 0,50 per lid. Maximaal 1 stuk speelgoed per keer. Het is niet de bedoeling dat je steeds een aatel stuks van tevoren reserveert.

Met een knipkaart van € 3.00 kun je 5 x extra speelgoed lenen. Handig voor vakanties of een verjaardag.

Heb je suggesties voor ander speelgoed of andere tips, gebruik dan de ideeënbus op de balie of stuur een mail.

...